Discography

Zemirots Chabbat

Yehouda Zeitoun

YSHTABAH CHIMHA

Yehouda Zeitoun

Oriental Atmospehere Live

Yehouda Zeitoun

Mi Kamoha

Yehouda Zeitoun

Aketer

Yehouda Zeitoun
Copyright Yehouda Zeitoun 2015